Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések az ART-VITAL HUNGARY Kft.-nél

Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések az ART-VITAL HUNGARY Kft.-nél

A kedvezményezett neve: ART-VITAL HUNGARY Kft.

A képzések elnevezése és célja:

  • Informatikai készségfejlesztő tréning: célja, a résztvevők társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése a digitális kulcskompetencia fejlesztésével, pozitív attitűd kialakítása az IKT eszközök irányába, nyitottság létrehozása a tudás gyarapítására. További cél az alapvető angol kifejezések megismertetése és gyakorlása IKT eszközök segítségével, érzékenyítés a nyelvtanulás irányába.
  • Projektmenedzsment: projekttervezés és sztenderdizálás: célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére elsajátítsák a sikeres projektek tervezéséhez és a hatékony megvalósításához szükséges eszközök és alkalmazások használatát.
  • Projektmenedzsment: projektszemlélet és projektmegvalósítás: célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végére elsajátítsák a sikeres projektek tervezéséhez és a hatékony megvalósításához szükséges alapvető ismereteket.
  • Stresszkezelés: Burnout megelőze, konfliktusok kezelése: célja a résztvevők munkahelyi stressz iránti ellenállóképességének növelése, a kiégés és a konfliktusok megelőzése.

A szerződött támogatás összege: 6 486 340 Ft

A képzések részletes bemutatása:

  • Informatikai készségfejlesztő tréning: a tréning folyamán használt IKT eszközök alapvető működési funkcióinak áttekintése, a használat gyakorlása. IKT eszközök internetre való csatlakozásának lehetősségei, biztonságos internethasználat, adatkezelési szabályok, egyszerű digitális tartalmak létrehozása, tárolása, előhívása, weboldalakon található információk elérése, keresőszavak használatával, elektonikus úton történő kommunikáció számítógépen/laptopon való gyakorlása, érintőképernyő használata, elektonikus levelezési etikett, a levelezés veszélyei és funkciói, ki tudják alakítani a projekt sikerességét elősegítő protokollokat.
  • Projektmenedzsment: projekttervezés és sztenderdizálás: a képzésben résztvevők a képzés végére képesek megfelelő eszközöket választani és használni tudják azokat a különböző projektek tervezése, előkészítése és lebonyolítása során. Elsajátítják egy projekt sikeres végrehajtásához szükséges ismereteket.
  • Projektmenedzsment: projektszemlélet és projektmegvalósítás: a képzésben résztvevők a képzés végére képesek lesznek megkülönböztetni a különböző módszertan alapján működő projekteket és ismerik az különböző módszerek előnyeit és hátrányait. Képesek adott projekthez a megfelelő módszer kiválasztására. Ismerik a kockázatok felmérésének és kezelésének módszereit. A képzés végére értik a projektek életútját, képesek a megvalósítás során szükséges dokumentációs környezetet kialakítani. Ismerik a projektek zárásának protokollját és a fenntartási időszak feladatait.
  • Stresszkezelés: Burnout megelőze, konfliktusok kezelése: megismerik a számukra alkalmas stresszkezelő módszereket, saját belső tartalékaikat. Betekintést nyernek a munkahelyi konfliktusok kialakulásának hátterébe, megismerik a konfliktuskezelés módszereit.

A képzések befejezési dátuma: 2024.01.30.